ดีล

มหิดล ติด 1 ใน 100 สถาบันการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก รั้งอันดับหนึ่ง 3 ปีซ้อน มหาวิทยาลัยสีเขียวของไทย


มหาวิทยาลัยมหิดล ติดอันดับ 1 ใน 100 สถาบันการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก จากผลสำรวจของ UI Green Metric World University Ranking 2018 โดยมหิดลได้อันดับที่ 89 จากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมจัดอันดับ 719 แห่ง และนับเป็นมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ครองอันดับสูงที่สุดด้วยผลสำรวจ UI Green Metric World University Ranking 2018 จัดทำโดย มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia) หรือ UI ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของอินโดนีเซีย ปัจจุบันมีอายุเกือบ 170 ปี ได้ประกาศให้ มหาวิทยาลัยมหิดล ติดอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้อันดับที่ 89 ของโลก จากจำนวนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดอันดับรวมทั้งสิ้นจำนวน 719 แห่ง และเป็นอันดับที่ 1 จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยทั้ง 24 แห่งทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้คะแนนรวมที่ 6,850 คะแนน จากเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค, การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ, การจัดการขยะ, การใช้น้ำ, การจัดการระบบขนส่ง และ การศึกษา โดยในปีนี้ “สุดยอดมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลก” จากผลสำรวจในครั้งนี้ ได้แก่ Wageningen University and Research ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้รับคะแนนจากการประเมินทั้ง 6 ด้าน ที่ 9,125 คะแนนสำหรับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศไทย ที่ติดอันดับ 1 ใน 1 ใน 100 สถาบันการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก ประจำปี 2018 นี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อันดับที่ 90) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับที่ 95)

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

นิยม

บทความ