ดีล

มหิดล รับใบรับรองมาตรฐานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม


รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบใบรับรองมาตรฐานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากบริษัท เอ็นคิวเอ ซี.เอส. (ไทยแลนด์) จำกัด องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการรับรองระบบ ในฐานะที่มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์กรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล พร้อมมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีความยั่งยืนต่อไป

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

นิยม

บทความ