ดีล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนา “กิน อยู่ อย่างไรเมื่อเป็นสะเก็ดเงิน”


เมื่อเร็วๆ นี้ หน่วยวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “กิน อยู่ อย่างไรเมื่อเป็นสะเก็ดเงิน” โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงิน นำโดย รศ.นพ.สิริ เชี่ยวชาญวิทย์ (ที่ 2 จากซ้าย), ผศ.นพ.มติ เชื้อมโนชาญ (ซ้าย) และ อ.พญ.รุจิรา รุจิเวชพงศธร (ขวา) พร้อมได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคต่อมไร้ท่อเกี่ยวกับโภชนาการ โดย ผศ.พญ.เมตตาภรณ์ พรพัฒน์กุล (ที่ 2 จากขวา) ซึ่งภายในงานได้มีการบรรยายให้ความรู้ แลกเปลี่ยนสะท้อนมุมมองและความคิดเห็นจากทั้งบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ครอบคลุมหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงิน โดยมีการนำเสนอข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงิน การรักษาโรคสะเก็ดเงินด้วยยาและการฉายแสงแดดเทียม การปฏิบัติดูแล สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงและการบริโภคอาหารอย่างพอดีสำหรับผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

นิยม

บทความ