ดีล

สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ ร่วมมือ โรช ไดแอกโนสติกส์ มอบรางวัล สมาร์ทแล็ป โปรเจ็ค (Smart Lab Project) เชิดชูหมอแล็ปและพัฒนาวงการเทคนิคการแพทย์ไทยไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0กรุงเทพมหานคร, 17 มิถุนายน 2562 – บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ จัดงานมอบรางวัล สมาร์ทแล็ป โปรเจ็ค (Smart Lab Project) ให้กับนักเทคนิคการแพทย์ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะทั้ง 10 คน ซึ่งแบ่งเป็นผู้ชนะเลิศ 3 รางวัล และรางวัลดีเด่นอีก 7 รางวัล จากจำนวนผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 27 โครงการทั่วประเทศ หวังยกระดับงานบริการเทคนิคการแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น โดยมี ดร. ทนพญ สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ และนายพิเชษฐพงษ์ ศรีสุวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา เมื่อเร็วๆ นี้ดร. ทนพญ. สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ กล่าวว่า “ในปัจจุบันการพัฒนาทางเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ห้องปฏิบัติการต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ในปัจจุบันพบว่าเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการมักมีภาระงานประจำวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้มีแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนแนวคิด และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์น้อย สมาคมฯ จึงร่วมกับ บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆ โดยไม่จำกัดหัวข้อ โดยหวังว่าการพัฒนาในทุกด้านที่เกิดขึ้นจะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้ห้องปฏิบัติการในการปฏิบัติงาน และเพิ่มความเชื่อมั่นจากผู้บริหารในองค์กรเพิ่มขึ้น และสามารถช่วยยกระดับงานบริการเทคนิคการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเอง“โครงการ สมาร์ทแล็ป โปรเจ็ค” เป็นโครงการที่ดีและถือเป็นโครงการหนึ่งในโครงการสำคัญๆ ที่ภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันสร้างประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวม การมอบรางวัลในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการชื่นชม ยกย่อง ให้เกียรติ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ซึ่งถือว่าบุคคลเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งกำลังหลักที่สำคัญต่อวงการแพทย์เราแล้ว ยังถือเป็นการช่วยพัฒนาบุคลากรขององค์กรต่างๆ และของวงการนักเทคนิคการแพทย์โดยรวมอีกด้วย เพราะทุกโครงการที่ทุกท่านคิดและนำเสนอเข้ามาในโครงการล้วนเป็นประโยชน์และสามารถในไปใช้งานได้จริง และที่สำคัญที่สุดประชาชนจะได้รับการบริการที่ดีขึ้นทั้งในแง่ของมาตรฐานและประสิทธิภาพการทำงาน เนื่องจากเป้าประสงค์หลักของผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการทุกคนหลักๆ แล้วก็คือการพัฒนางานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นเพื่อการบริการประชาชนนั่นเอง” ดร. ทนพญ. สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท กล่าวด้านนายพิเชษฐพงษ์ ศรีสุวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โรช ไดแอกโนสติกส์ เชื่อมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามนโยบาย Sustainability ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อมนุษยชาติเสมอ โดยบริษัทโรช เองมีส่วนสำคัญในการวางรากฐานสำหรับงานด้านสุขพลานามัยหรือเฮลต์แคร์สมัยใหม่ มีนวัตกรรมของระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ที่ครอบคลุม ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในด้านงานวินิจฉัยโรคผ่านระบบการตรวจวินิจฉัยโรคในห้องปฏิบัติการ หรือ in vitro diagnostics (IVD) รวมถึงการนำเสนอโซลูชั่นเฮลต์แคร์แบบองค์รวมที่มีประสิทธิภาพในการตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น การตรวจคัดกรองจำเพาะด้าน ตลอดจนการประเมิน และเฝ้าระวังโรค ดังนั้นด้วยการทำงานเสมือนพันธมิตรที่สอดประสานกันระหว่างห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ จะทำให้สามารถมอบผลการตรวจวิเคราะห์ที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับแพทย์เพื่อช่วยในการตัดสินใจและวางแผนให้การรักษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ“เรารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ โดยการเป็นผู้สนับสนุนโครงการ สมาร์ทแล็ป เพื่อสร้างเวที และเปิดโอกาสให้กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นให้พวกเขาได้มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน หรือคิดค้นนวัตกรรมเพื่อนำมาพัฒนาห้องปฏิบัติการของตนเองให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น และได้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการได้นำเสนอผลงานให้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ รวมถึงผู้บริหารในองค์กรของผู้ปฏิบัติงานเอง นำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง ทั้งในกลุ่มเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นในมาตรฐานการทำงานและบริการให้ดียิ่งขึ้นไป” นายพิเชษฐพงษ์ ศรีสุวรรณกุล กล่าวปิดท้าย

สำหรับโครงการ สมาร์ทแล็ป เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือระหว่าง สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ และบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล คลินิก และสถานพยาบาลทั่วประเทศ สามารถส่งโครงการเพื่อเข้าประกวดได้ 1 เรื่อง ต่อ 1 ห้องปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ จะทำการตัดสินโดยคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกนำไปพัฒนาและใช้งานในองค์กรที่ผู้พัฒนาปฏิบัติงานอยู่ ให้เกิดการยอมรับและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการของนักเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทยต่อไป
Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

นิยม

บทความ